Zvyšování plnicí účinnosti dvoudobého motoru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá konstrukční úpravou zvoleného dvoudobého zážehového motoru pro zvýšení jeho plnicí účinnosti vedoucí ke zvýšení výkonu. V první části je popsán základní princip dvoudobého motoru společně s detailním popisem všech jeho cyklů a jejich vlivu na plnicí účinnost. Druhá část se věnuje vlastnímu konstrukčnímu řešení úpravy a končí vyhodnocením výsledků.
This bachelor thesis deals with a design modification of a chosen two-stroke engine with respect to an increase in its filling efficiency resulting in increased performance. The first part of the thesis describes basic principles of a two-stroke engine alongside a detailed description of all its cycles and their influence on the filling efficiency. The second part is dedicated to the design modification itself ending with a result evaluation.
Description
Citation
ŠMAHEL, M. Zvyšování plnicí účinnosti dvoudobého motoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Kučera, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lubomír Drápal, Ph.D. (člen) Ing. Jozef Dlugoš, Ph.D. (člen) Ing. Kamil Řehák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student seznámil odbornou komisi se svojí závěrečnou prací. Následovala část, kdy student odpovídal na následující otázky oponenta: Jaký je optimální poměr zdvihu a vrtání u sportovního dvoudobého motoru a jaké hodnoty jsou dosahovány u moderních motocyklových pohonných jednotek? - ZODPOVĚDĚL Jaký vliv má zkrácení ojnice při zachování zdvihu na setrvačné síly v klikovém mechanismu? - ZODPOVĚDĚL Na základě čeho je navrženo výfukové potrubí zachycené na obr. 42? - ZODPOVĚDĚL Jak lze ovlivnit přesnost měření výkonu pomocí zvolené metody? - ZODPOVĚDĚL Odbornou komisí byly dále položeny tyto otázky týkající se závěrečné práce: Jakým způsobem bylo měřeno úhlové zrychlení na užitém setrvačníkovém stavu? - ČÁSTEČNĚ ZODPOVĚDĚL Čím je možné zvýšit adhezi mezi pneumatikou a válcem setrvačníkového stavu? - ZODPOVĚDĚL Z čeho vychází rozložení chladících žeber na válci varianty EVO 4? - ČÁSTEČNĚ ZODPOVĚDĚL
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO