Studie prodloužení tramvajové tratě do Modřic

Abstract
Cílem práce je navrhnout prodloužení tramvajové tratě ze stávající smyčky Komárov do Modřic. Součásti návrhu je ukončení tramvajové tratě v Modřicích, rozmístění nových zastávek a propojení se stávající tratí na ul. Vídeňská. Prodloužení tratě je navrženo na maximální rychlost 50 km/h s možností budoucího zvýšení maximální rychlosti na 80 km/h v lokalitách tomu uzpůsobených. Délka trasy je cca 6 km.
The objective of the master’s thesis is to design an extension of the tram line from the existing Komárov loop to Modřice. Part of the design is the end of the tram line in Modřice, the positioning of new stops and the interconnection to the existing line in Vídeňská street. The extension of the tram line is designed for a maximum speed of 50 km/h with possibility of increase in the future to 80 km/h in selected locations. The lenght of the line is about 6 km.
Description
Citation
KUCHÁR, M. Studie prodloužení tramvajové tratě do Modřic [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Martin Lidmila, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jaroslav Smutný, Dr. (místopředseda) Ing. Richard Svoboda, Ph.D. (člen) Ing. Leoš Horníček, Ph.D. (člen) Ing. Jan Valehrach, Ph.D. (člen) Ing. Radim Wrana (člen) Ing. Ondřej Pokorný (člen)
Date of acceptance
2023-01-31
Defence
Študent bol predstavený komisií a poučený o priebehu SZZ. Študent začal prezentovať svoju diplomovú prácu celkovými situáciami a prezentáciou širších vzťahov. Prezentácia pokračovala popisom technického riešenia v zastavanej a nezastavanej časti. Na záver prezentácie študent zhrnul závery a odporúčania na ďalšie stupne projektovej dokumentácie. SZZ pokračovala prečítaním posudkov vedúceho a oponenta práce. Otázky oponenta práce: Prečo nie je zachovaná slučka Komárov? Študent odpovedal veľmi dobre. Aký ste uvažoval prevádzkový koncept? Interval, dĺžka súprav? Študent odpovedal dobre. Postačuje zakončenie kolají v Modřicích dvomi kusými koľajami? Študent odpovedal veľmi dobre. Aké priestorové usporiadanie predpokladáte v miste prechodu TT cez diaľnicu D1 existujúcim podjazdom Kšírova - Havránkova? Študent odpovedal dobre. Otázky komisie: Svoboda - Prečo sú zastávky zvolené v oblúku? Študent odpovedal dobre. Horníček - Zamýšlali ste sa nad zmenou osových vzdialeností a umiestnení? Študent odpovedal dobre. Pokorný - Prečo sú riešené prepojenia v strede úseku? Student odpovedal veľmi dobre.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO