Automatizované řízení vytápění rodinného domu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zabývá návrhem a realizací automatizovaného řízení vytápění rodinného domu. Systém je založen na programovatelných jednotkách, jejichž základními prvky jsou zařízení, která jsou založena na programovatelných čipech ESP32 nebo ESP8266. Hlavní částí je návrh systému a realizace jednotlivých jeho částí jako je webová aplikace a jednotlivé senzory. Dále se práce zabývá komunikací mezi jednotlivými částmi, jejím rozborem a analýzou výdrže akumulátorů jednotlivých zařízení. Poslední kapitolu tvoří návod k instalaci a spuštění celého systému.
The thesis deals with the design and implementation of automated control of family house heating. The system is based on programmable units whose basic elements are devices based on ESP32 or ESP8266 programmable chips. The main part is the design of the system and the implementation of its individual parts such as the web application and individual sensors. Furthermore, the thesis deals with the communication between the individual parts, its analysis and the analysis of the battery life of the individual devices. The last chapter consists of instructions for installation and start-up of the whole system.
Description
Citation
SLOUKA, P. Automatizované řízení vytápění rodinného domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ivo Lattenberg, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radim Číž, Ph.D. (člen) Ing. Václav Oujezský, Ph.D. (člen) Ing. Jan Karásek, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Pospíšil (člen)
Date of acceptance
2023-06-13
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci s výhradami a částečně odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Otázky: Jakým způsobem byla odvozena definice, resp. rovnice 3.1? Je výsledné řešení kompatibilní i s jinými senzory, nebo je řešení limitované vybranými zařízeními? Jste schopen vyjádřit z rovnice kterou používáte čemu se rovná x? Jak spolehlivě funguje zvolený framework na mobilních zařízeních? Jak často dochází ke komunikaci se senzory?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO