Pevnostní analýza v parametrických FEM programech

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na seznámení s programy Autodesk Inventor Professional 2012 a ANSYS Workbench. Bylo nutné seznámit se s pracovním prostředím u těchto programů a jejich vzájemnou kooperací. Na názorném příkladu je popsáno propojení těchto dvou programů. Dalším bodem této práce bylo převedení modelu do MKP software, který byl detailně popsán u obou programů. V závěru této práce byly porovnány výsledky pevnostní analýzy u programu Autodesk Inventor Professional 2012 a také u programu ANSYS Workbench.
The bachelor thesis focuses on familiarizing with Autodesk Inventor Professional 2012 program and ANSYS Workbench program. It was necessary to get familiarized with working environment of these programs and their mutual cooperation. The interconnection between the two programs is described on a demonstrative case. Next article of the thesis deals with a model conversion into MKP software which was described in detail within both programs. The final part of the thesis compares the results of a stress analysis within Autodesk Inventor Professional 2012 program and also within ANSYS Workbench.
Description
Citation
MARTINEC, R. Pevnostní analýza v parametrických FEM programech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (předseda) doc. Ing. Bohumil Klíma, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. František Veselka, CSc. (člen) Ing. Marcel Janda, Ph.D. (člen) doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. (člen) Ing. Petr Slavata (člen)
Date of acceptance
2013-06-17
Defence
Student obhajoval bakalářskou práci na téma: Pevnostní analýza v parametrických FEM programech. Cílem práce bylo seznámení se se softwarem Inventor a Ansys Workbench. Student v práci provedl modální analýzu namáhání hřídele motoru bez rotorového svazků. Student v práci nesplnil všechny požadované body zadání. Student dále odpovídal na otázky oponenta práce a zkušební komise. Otázky týkající se realizace modelu nebyly uspokojivě zodpovězeny. BP nesplňuje minimální požadovanou úroveň. Komise zhodnotila: Při obecné rozpravě v BP student prokázal, že dané problematice nerozumí. Komise rozhodla vypracovat práci s jiným zadáním.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO