Vliv recese na uplatňování Corporate Social Responsibility

but.committeeprof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. (člen) prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (člen) doc. PhDr. Božena Šmajsová Buchtová, CSc. (člen) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Elena Šúbertová, Ph.D. (člen) prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (člen) doc. PhDr. Ivo Rolný, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.jazykčeština (Czech)
but.programEkonomika a managementcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorPutnová, Annacs
dc.contributor.authorPlacier, Kláracs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:03:31Z
dc.date.available2019-06-14T11:03:31Z
dc.date.created2011cs
dc.description.abstractPočátek nového tisíciletí se nesl v duchu vzrůstajícího zájmu podniků o to, aby zastávaly ve společnosti více než jen ekonomickou roli. Tento zájem se jim dařilo naplňovat především prostřednictvím konceptu společenské odpovědnosti firem (CSR). Díky nedávnému poklesu výkonu ekonomiky však došlo k přehodnocení podnikatelských aktivit, koncept CSR nevyjímaje. Tato dizertační práce se zabývá vlivem recese na CSR v podnicích. Jedná se o aktuální téma, jelikož důsledky ekonomické krize stále silně ovlivňují podnikatelský sektor, zejména v oblasti poklesu vzájemné důvěry či v nedostatečném plnění morálních závazků podniků vůči společnosti. Aby bylo možno zmapovat celkový vývoj situace, výzkum byl proveden u tří podniků, které se CSR zabývají dlouhodobě. Prostřednictvím výzkumné metody, kterou byla případová studie, byl zjištěn dopad recese na koncept CSR a také byl nastíněn trend budoucího vývoje. Na základě zjištění byl vyvozen závěr, že ekonomický pokles CSR nezastavil, nýbrž jej nasměroval k vyšší efektivitě. Bylo též prokázáno, že CSR pomohlo podnikům lépe překonat období recese. Recese podniky naučila, jak je CSR důležité nejen pro ně samotné, ale i pro celou společnost.cs
dc.description.abstractDuring the last few years, companies have had an increasing interest on playing a more significant role in society, besides their merely economic function. Corporate Social Responsibility (CSR) has become a relevant concept leading them to do so. However, after the recent economic decline, the business model of most corporations had to be reviewed, including the CSR policy. This dissertation work discusses the impact of recession on CSR. The topic is highly relevant, since the consequences of the economic crisis have still a strong influence on business environment, in the form of a degrading level of trust and a decline of moral commitment to society. In order to evaluate this phenomenon, a research was conducted in three companies that are engaged in long-term CSR. With case study as research method, the impact of recession on CSR has been identified and a trend for future development has been outlined. As one of the main conclusions of this research it was proved, that after the economic decline, rather than dismissed, CSR was re-aimed in a more efficient way. CSR has helped companies to survive better the economic crisis and has taught them, how it can be beneficial not only for business but also for the society.en
dc.description.markPcs
dc.identifier.citationPLACIER, K. Vliv recese na uplatňování Corporate Social Responsibility [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.cs
dc.identifier.other41883cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/2674
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSpolečenská odpovědnost firemcs
dc.subjectudržitelnostcs
dc.subjectrecesecs
dc.subject„stakeholders“ teoriecs
dc.subject„stewardship“ teorie.cs
dc.subjectCorporate Social Responsibilityen
dc.subjectSustainabilityen
dc.subjectRecessionen
dc.subjectStakeholders Theoryen
dc.subjectStewardship Theory.en
dc.titleVliv recese na uplatňování Corporate Social Responsibilitycs
dc.title.alternativeImpact of recession on implementation of Corporate Social Responsibilityen
dc.typeTextcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
dcterms.dateAccepted2011-10-06cs
dcterms.modified2011-10-13-12:21:33cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
sync.item.dbid41883en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 11:43:10en
sync.item.modts2020.03.31 07:17:44en
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.13 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
thesis-1.pdf
Size:
183.34 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
thesis-1.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_41883.html
Size:
1.23 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_41883.html
Collections