Optický bezkabelový přenos

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se nejdříve zabývá všeobecnou problematikou bezkabelového optického přenosu v atmosféře. Cílem je návrh a realizace bezdrátového optického zařízení, které by sloužilo v laboratořích optických sítí. Jako základ se použilo bezdrátové pojítko Ronja, které je již ve světě rozšířené. Studenti tak budou pracovat se zařízením, se kterým mohou v budoucnu přijít do styku. To se skládá se z několika samostatných modulů: vysílače, přijímače a Intefacu. Každému modulu je věnována samostatná kapitola s popisem jednotlivých funkčních bloků a obvodovou realizací. Pro potřeby laboratorní úlohy byla Ronja upravena, kde jsou navíc přidány voltmetry pro měření síly přijímaného signálu (RSSI) na obou koncích spoje. Měřící přípravek se stará o regulaci výkonu vysílací LED diodou přes počítač, měří a posílá RSSI hodnoty do PC přes USB či RS232, vypíná Ronju spolu s počítačem. Byla vytvořena mechanická konstrukce pro zaměřování rour Ronji. V poslední části práce bylo celé zařízení podrobeno řadou testů.
This diploma thesis first handles the general issues concerning free space optics in the~atmosphere. The aim is to design and implementation of optical wireless equipment, which would serve in the laboratories of optical networks. Ronja was used as the basis for a~wireless link, which is already widespread in the world. Students will work with the device, which they may come into contact in the future. It consists several separate modules: transmitter, receiver and inteface. Each module have a separate chapter describing the~functional blocks and circuit realization. Ronja was adjusted for the needs of~laboratory tasks, where additional voltmeters measures received signal strength (RSSI) at~both ends of the link. Measuring device provides adjustment of power the transmitting LED via~computer, measures and sends RSSI values to a PC via~USB or RS232, turn off Ronja with computer. For targeting the pipes of Ronja was developed the mechanical design. In the last part of thesis the device was undergone a series of tests.
Description
Citation
NĚMEC, F. Optický bezkabelový přenos [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
prof. Ing. Miloslav Filka, CSc. (předseda) prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Bezpalec, Ph.D. (člen) Ing. Radim Číž, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (člen) Ing. Patrik Morávek, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Reichert (člen)
Date of acceptance
2010-06-08
Defence
Čím byl podmíněn výběr vysílací diody.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO