CNG JAKO PALIVO VOZŮ FLOTILY MALÉHO PODNIKU

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá využitím stlačeného zemního plynu jako paliva ve vozovém parku tvořeném osobními automobily. Zkoumá výhodnost jeho využití jako alternativu k vozidlům poháněným ropnými produkty.
This bachelor’s thesis deals with use of CNG as fuel for passenger car fleet in a small company. It researches the benefits of CNG used as an alternative to petrol and diesel engines.
Description
Citation
PAPP, T. CNG JAKO PALIVO VOZŮ FLOTILY MALÉHO PODNIKU [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Jiří Stodola, DrSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. David Svída, Ph.D. (člen) Ing. Rudolf Franz, Ph.D. (člen) prof. Ing. Přemysl Pokorný, CSc. (člen)
Date of acceptance
2013-06-11
Defence
Zodpovězeny byly otázky oponenta: - Existuje kromě drahé pořizovací ceny a poměrně řídké sítě čerpacích stanic CNG ještě nějaká významná bariéra? - Zhruba jak veliký propad je v zůstatkové hodnotě vozidla jezdícího na CNG vůči vozidlu spalujícího benznín?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO