Studie hodnocení podnikání ve vybrané firmě z nákladového hlediska

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá studií hodnocení podnikání ve firmě Zoko, spol. s r. o. z nákladového hlediska. Představuje společnost a rozbor nákladů vznikajících z výroby pro hlavního zákazníka, která tvoří většinu produkce. Na základě poznatků z teorie a informací získaných o podniku, představuje návrhy na opatření vedoucí k úspoře nákladů z výrobní činnosti firmy Zoko.
This thesis deals with assessment studies of business in company Zoko, spol. s r. o. in terms of costs. It introduces the company and costs resulting from the production for the main customer. This production represents the majority of the whole production. Based on knowledge of cost theory and gathered information about the company, it presents measures leading to cost savings from production processes of the company Zoko.
Description
Citation
ŠMÍDOVÁ, A. Studie hodnocení podnikání ve vybrané firmě z nákladového hlediska [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) Ing. Pavel Holek (místopředseda) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-14
Defence
Otázky oponenta BP: odpovězeno Otázka: Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. Jaký zdroj byl využit pro nákladové zhodnocení BP? Plánovaná úspora- studentka v návrzích úvadí snížení počtu zaměstnanců- byla provedena analýza vytížení pracovníků, lze sníženit počet zaměsnanců? Odpovězeno Otázka: Ing. Pavel Holek Snížení nákladů formou využití firemní benzínky. Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO