Investigation into the Effect of Molds in Grasses on Their Content of Low Molecular Mass Thiols

Abstract
The aim of this study was to investigate the effect of molds on levels of low molecular mass thiols in grasses. For this purpose, the three grass species Lolium perenne, Festulolium pabulare and Festulolium braunii were cultivated and sampled during four months, from June to September. The same species were also grown under controlled conditions. High-performance liquid chromatography with electrochemical detection was used for quantification of cysteine, reduced (GSH) and oxidized (GSSG) glutathione, and phytochelatins (PC2, PC3, PC4 and PC5). Data were statistically processed and analyzed. Thiols were present in all examined grass species. The effect of fungicide treatments applied under field conditions on the content of the evaluated thiols was shown to be insignificant. Species influenced (p < 0.05) PC3 and GSSG content. F. pabulare, an intergeneric hybrid of drought- and fungi-resistant Festuca arundinacea, was comparable in PC3 content with L. perenne and F. braunii under field conditions. Under controlled conditions, however, F. pabulare had higher (p < 0.05) PC3 content than did L. perenne and F. braunii. Under field conditions, differences between the evaluated species were recorded only in GSSG content, but only sampling in June was significant. F. pabulare had higher (p < 0.05) GSSG content in June than did L. perenne and F. braunii.
Cílem této studie bylo zjistit u trav vliv plísní na úrovni nízkomolekulárních thiolů. Za tímto účelem byly odebrány vzorky tří druhů trávy Lolium perenne, Festulolium pabulare a Festulolium braunii a kultivovaný během čtyř měsíců, od června do září. Stejné druhy byly také pěstovány za kontrolovaných podmínek. Pro kvantifikaci cysteinu byla použita vysoce účinná kapalinová chromatografie s elektrochemickou detekcí, redukované (GSH) a oxidované (GSSG) glutathiony, a phytochelatiny (PC2, PC3, PC4 a PC5). Data byla statisticky zpracována a analyzována. Thioly byly přítomny u všech zkoumaných druhů trav. Bylo prokázáno že účinek fungicidních ošetření na obsah hodnocených thiolů uplatněný v polních podmínkách je zanedbatelný. Druh ovlivňoval (p <0,05) PC3 a GSSG obsah. F. pabulare, mezirodový hybrid na sucho-a houby odolné Festuca arundinacea, byl srovnatelný v PC3 obsahu s L. perenne a F. braunii v polních podmínkách. V kontrolovaných podmínkách F. pabulare měli vyšší (p <0,05) PC3 obsah, než tomu bylo L. perenne a F. braunii. V polních podmínkách, byly rozdíly mezi hodnocenými živočišnými druhy zaznamenány pouze v obsahu GSSG, ale pouze odběr vzorků v červnu byl významný. F. pabulare měl vyšší (p <0,05) obsah GSSG v červnu než L. perenne a F. braunii.
Description
Citation
International Journal of Environmental Research and Public Health (printed). 2012, vol. 9, issue 11, p. 3789-3805.
https://www.mdpi.com/1660-4601/9/11/3789
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 3.0 Unported
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Citace PRO