Handheld Real-Time PCR Device

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-01-04
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Royal Society of Chemistry
Altmetrics
Abstract
Here we report one of the smallest real-time polymerase chain reaction (PCR) system up to date with approximate size of 100 mm × 60 mm × 33 mm. The system is an autonomous unit requiring an external 12 V power supply. Four simultaneous reactions are performed in form of virtual reaction chambers (VRC) where a 200 nL sample is covered with mineral oil and placed on a glass cover slip. Fast, 40 cycle amplification of an amplicon from the H7N9 gene was used to demonstrate PCR performance. The standard curve slope was (-3.02 ± 0.16) cycles at threshold per decade (mean ± standard deviation) corresponding to an amplification efficiency of (0.91 ± 0.05) per cycle (mean ± standard deviation). The PCR device was capable of detecting a single deoxyribonucleic acid (DNA) copy. These results further suggest that our handheld PCR device may have broad, technologically-relevant applications extending to rapid detection of infectious diseases in small clinics.
Zde hlásí jeden z nejmenších real-time polymerázové řetězové reakce (PCR), systému, až do dnešního dne s přibližné velikosti 100 mm × 60 mm × 33 mm. Systém je autonomní jednotka vyžaduje externí 12 V napájecí zdroj. Čtyři simultánní Reakce se provádějí ve formě virtuálních reakčních komor (VRC), ve kterých je vzorek nL 200 na které se vztahuje s minerálním olejem a umístí se na skleněné krycí sklíčko. Fast, zesílení 40 cyklus amplikon, z genu H7N9 byl použit pro demonstraci výkonu PCR. Standardní křivka byla sklon (-3,02 ± 0,16) cyklů při prahu za deset let (průměr ± standardní odchylka), což odpovídá účinnosti amplifikace (0,91 ± 0,05) na jeden cyklus (střední hodnota ± standardní odchylka). PCR zařízení bylo schopné detekovat jeden deoxyribonukleové kyseliny (DNA) kopie. Tyto výsledky dále ukazují, že naše kapesní PCR přístroj může mít široké, technologicky příslušných žádostí procházejících rychlou detekci infekčních nemocí v malých klinikách.
Description
Citation
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 3.0 Unported
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Citace PRO