Detekce síňové fibrilace s využitím intrakardiálního EKG

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Fibrilace síní je jednou z nejčastějších poruch srdečního rytmu. Je způsobena nepravi- delnou aktivací síní, což způsobuje nekoordinované stahy síní s velmi vysokou frekvencí, a proto je její včasná diagnostika velmi důležitá. Cílem této bakalářské práce je automa- tická detekce fibrilace síní v intrakardiálních záznamech. Automatická detekce umožňuje nalezení úseků s výskytem fibrilace síní, a tak zprostředkovat rychlejší stanovení diagnózy. Testování vytvořeného algoritmu proběhlo na dostupné databázi dětských pacientů, kteří podstoupili elektrofyziologické vyšetření v Dětské nemocnici Fakultní nemocnice Brno v České republice.
Atrial fibrillation is one of the most common heart rhythm disorders. It is caused by irreg- ular activation of the atria, which causes uncoordinated atrial contractions with a very high frequency, and therefore its early diagnosis is very important. The aim of this bachelor thesis is the automatic detection of atrial fibrillation in intracardiac recordings. The automatic detection allows finding the sections with atrial fibrillation and thus medi- ate a faster diagnosis. Testing of the developed algorithm was carried out on the available database of paediatric patients who underwent electrophysiological examination at the Children’s Hospital of the University Hospital Brno in the Czech Republic.
Description
Citation
KAŠPAROVÁ, M. Detekce síňové fibrilace s využitím intrakardiálního EKG [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Martin Augustynek, Ph.D. (předseda) Ing. Martin Mézl, Ph.D. (místopředseda) MUDr. Tibor Stračina, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Nykrýnová (člen) Ing. Martin Králík (člen) Ing. Radovan Smíšek (člen)
Date of acceptance
2023-06-15
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Ing. Nykrýnová položila otázku zdali by se lišil algoritmus pro data od dospělých pacientů? Byly zkoušeny další varianty délky okna, které hodnotilo počátek fibrilace? Ing. Smíšek položil otázku, co byly jiné rytmy, které se stanovily algoritmem? Pomohlo by detekovat počátek a konec síňové aktivity? Dr. Stračina položil otázku jestli byl algoritmus testován na dospělých pacientech? Studentka odpověděla na otázky členů komise a oponenta. Studentka obhájila bakalářskou práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO