Řešení technologie součásti "Nátrubek" ve firmě ČKD Hradec Králové.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Zpracování kompletní výrobní dokumentace pro zadanou součást „Nátrubek“ pro univerzální a CNC stroje. Výroba součásti je navržena základními obráběcími metodami (tj. soustružení, frézování a vrtání). Zhodnocení je provedeno na podmínky zavedení do výroby vyhovující pro firmu ČKD Hradec Králové.
Processing complete producting documentation for engaged part of „screw socket" for universal and CNC machines. Production components is designed basic shaping way (as turning, milling and drilling). Estimation is designed on conditions introduction to the production suitable for company ČKD Hradec Králové.
Description
Citation
HAMPL, P. Řešení technologie součásti "Nátrubek" ve firmě ČKD Hradec Králové. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (předseda) Ing. Petr Kužela, CSc. (místopředseda) Ing. Miroslav Frost (člen) Ing. Milan Janský (člen) doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (člen) Ing. Eva Molliková, Ph.D.,Paed IGIP (člen)
Date of acceptance
2009-06-15
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: 1. Proč jste volil přídavek na délku 5 mm a na dělící řez nástroj o šířce 2 mm? 2. Nestačil by přídavek na délku 4 mm, případně menší? Nešlo by použít dělící nástroje o šířce např. 1,5 mm nebo 1 mm? 3. Jak by se změnil počet kusů vyrobených z 1 tyče? 4. Jak byly vypočteny náklady? 5. Co vede k úvaze, jaký bude počet vyráběných kusů za jeden rok? 6. Jak je volen přídavek na obrábění? 7. Jaký je přínos bakalářské práce pro praxi?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO