Objekt pro kovovýrobu v Litomyšli

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Zadáním mé bakalářské práce byl návrh nosné ocelové konstrukce haly pro účely objektu pro kovovýrobu. Půdorysný rozměr konstrukce je 16x30m se vzdáleností příčných vazeb 6m. Výška příčných vazeb je proměnná. Skládá se z plnostěnných stojek s proměnným průřezem rámově spojených s plnostěnnými příčlemi s proměnným průřezem, navrženo jako trojkloubový rám. Součástí bakalářské práce je posouzení hlavních nosných konstrukčních prvků, řešení vybraných detailů a vypracování detailních výkresů řešených spojů.
The assigment for my bachelor thesis was to design of load-bearing stell structure of the hall for metal production. The ground plan of the structure is 16x30 metres with distance of cross frames 6 metres. The height of cross frames is variable. The hall consists of the columns with variable cross section connected with straights with variable cross section, it is designed as a threeway-articulated frame. My bachelor thesis includes the assesment of the main load bearing structure elements, solution of the selected details and drawing up detail plans of the solving joints.
Description
Citation
HURYCH, M. Objekt pro kovovýrobu v Litomyšli [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2018-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO