Generování datových jednotek v prostředí OPNET Modeler

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Předložená práce se zabývá problematikou generování datových jednotek na jednotlivých úrovních síťového modelu TCP/IP v prostředí OPNET Modeler. Součástí práce je stručný úvod do simulačního prostředí OPNET Modeler, kde jsou ozřejmeny důležité součásti tohoto komplexního simulačního softwaru. Obsah práce je strukturován dle jednotlivých vrstev modelu TCP/IP, přičemž je vždy popsána funkce procesního modelu a užívaná datová jednotka na odpovídající úrovni modelu TCP/IP v prostředí OPNET Modeler. V další části kapitoly jsou pak vždy podrobně zdokumentovány jednotlivé části komunikačních modelů, které byly vytvořeny v simulačním prostředí OPNET Modeler na vybraných vrstvách síťového modelu TCP/IP. Příslušné scénáře jsou popsány tak, aby je bylo možné opětovně sestavit případnými zájemci.
This dissertation deals with the generating of data units at different levels of TCP/IP network model in OPNET Modeler environment. A part of the dissertation is a brief introduction to the simulation environment OPNET Modeler where important components of this comprehensive simulation software are elucidated. The structure of my dissertation reflects individual layers of the model TCP/IP, whereas the function of the process model OPNET Modeler and the data unit used at corresponding levels of TCP/IP is always described. Particular parts of communication models that were created in the simulation environment OPNET Modeler at selected layers of the network model TCP/IP are closely documented in each chapter. Relevant scenarios are described in such a way that they can be later re-arranged by eventual customers.
Description
Citation
MIKULICA, V. Generování datových jednotek v prostředí OPNET Modeler [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
prof. Ing. Eva Gescheidtová, CSc. (předseda) doc. Ing. Ivo Lattenberg, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Lares, Ph.D. (člen) Ing. Jan Skapa, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Sysel, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Vaněk, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Hošek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-08
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO