Městský polyfunkční dům na ulici Křížová, Brno

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Projekt řeší zástavbu proluky tvořící celou uliční frontu (linii) městského bloku. Objekt je rozdělen na dvě části: jižní nároží tvoří pětipodlažní administrativní budova s kavárnou a terasou; druhá, větší část je bytový dům s komerčním parterem přilehlým k pěší zóně. Bytový dům je v návaznosti na okolní zástavbu navržen jako pavlačový, převážná část bytů je mezonetových (dvojúrovňových). Parkování je realizováno ve dvou podzemních podlažích s příjezdem z vnitrobloku.
The project deals with the development of a gap site which forms the front line of a street in a city block. The building consists of two parts: in the southern corner a five-storey administrative building with a café and a patio is situated; the second, larger part is a block of flats with a commercial parterre connected with a pedestrain zone. The block of flats is – in accordance with the surrounding built-up area – designed as a house with access galleries, the majority of flats contain two storeys. Parking spaces are provided in the form of two underground storeys accessible from the inner block.
Description
Citation
JAKŮBKOVÁ, M. Městský polyfunkční dům na ulici Křížová, Brno [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D. (předseda) Ing. arch. Roman Antl (člen) doc. Ing. arch. Karel Havliš (člen) Ing. arch. Barbora Ponešová, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Štikar (člen)
Date of acceptance
2011-05-30
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO