Prostředí sportovního klubu, organizace, řízení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem této bakalářské práce je popsat a zhodnotit řízení a organizaci ve vybrané firmě – sportovním klubu FC Zbrojovka Brno. V práci je ukázána organizační struktura, rozdělení funkcí a jejich závislost v tomto typu společnosti. Další část práce je zaměřena na aktuální situaci v profesionálním klubu FC Zbrojovka Brno, efektivitu řízení, organizaci, firemní kulturu a pracovní náplň na konkrétních pozicích v této společnosti. Záměrem je na základě teoretických poznatků, vlastních analýz a shromážděných informací ukázat na možné chyby v řízení a navrhnout taková opatření, jež by vedla k optimalizaci organizace firmy. Je zde rozebrána především organizační struktura, ekonomická i sportovní situace a marketing klubu.
The objective of this bachelor thesis is describing and analysing organization in a professional football club FC Zbrojovka Brno. The first part offers description of organization structure, and job severance in this company character. The thesis is focused on management, organization efficiency, firm culture and workload in this sports club. Based on all acquired data, there will be provided some suggestions and recommendations leading to organization improvements and management optimization. Especially organization structure, both economic and sport situation and marketing of the club are analyzed in this thesis.
Description
Citation
CHOVANEC, M. Prostředí sportovního klubu, organizace, řízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management v tělesné kultuře
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Sojka, CSc. (předseda) doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) Ing. Petr Novák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-13
Defence
Otázky vedoucího Odpovězeno Otázky oponenta Odpovězeno Ing. Brychta Vytvoření firemní kultury - poznámka + otázka k pojmu "vytvoření" Odpovězeno částečně doc. Sojka Fluktuace zaměstnanců vůči danému návrhu Odpovězeno Ing. Novák Použití analýzy SLEPTE Odpovězeno částečně
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO