Deformačně napěťová analýza membránové spojky

but.committeeprof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Kučera, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (člen) Ing. Rudolf Franz (člen) Ing. Karek Štěpánek (člen)cs
but.defenceŠtudent oboznámil komisiu s výsledkami záverečnej práce. Následne odpovedal na otázky oponenta. Otázky oponenta: 1) Zhodnoťte prosím Vaše dosažené výsledky s výsledky z rešeršní činnosti, co se tvaru membrán týče. Hodnotenie: Zodpovedané 2) Popište prosím detailněji k čemu dochází u výpočtového modelu, kde využíváte jednotlivé membrány a jaký byl důvod ke změně způsobu zatěžování? Hodnotenie: Zodpovedané 3) Jak by bylo možné vaše výsledky využít pro návrh membránové spojky pro spojení dvou hřídelů s vychýlením o velikosti 3 mm v radiálním směru? Hodnotenie: Zodpovedané Ďalšie otázky položené komisiou: 1) Využili ste nejakú optimalizáciu? Hodnotenie: Zodpovedané 2) Pre aké zariadenie bude spojka slúžiť? Hodnotenie: Zodpovedané 3) Nestálo by za zváženie zaoberať sa aj únavou? Hodnotenie: Čiastočne zodpovedanécs
but.jazykčeština (Czech)
but.programAutomobilní a dopravní inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorŘehák, Kamilcs
dc.contributor.authorSýkora, Tomášcs
dc.contributor.refereeProkop, Alešcs
dc.date.accessioned2022-06-22T06:56:45Z
dc.date.available2022-06-22T06:56:45Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá deformačně napěťovou analýzou membránové spojky s různými tvary membrány a při různých provozních podmínkách. Tyto spojky jsou díky své pružné membráně schopny přenášet krouticí moment i při nesouososti spojovaných hřídelí, avšak příliš velká nesouosost je jednou z jejich nejčastějších příčin poruch. Z tohoto důvodu je nutné už při návrhu vymezit kritické oblasti spojky a správnou optimalizací tyto oblasti redukovat. Za tímto účelem je vytvořen geometrický a následně i výpočtový model membránové spojky pro simulace pomocí MKP softwaru Ansys Workbench. Na začátku je stanoven výchozí tvar membrány a dle výsledků jednotlivých simulací je tvar postupně optimalizován. Závěrem práce jsou na základě rozložení redukovaného napětí v membráně porovnány a vyhodnoceny výsledky jednotlivých optimalizací.cs
dc.description.abstractThis master’s thesis deals with the strain stress analysis of a membrane coupling with different membrane shapes and under different operating conditions. Thanks to their flexible membrane, these couplings are able to transmit torque even in the moment of misalignment of the connected shafts. However, too much misalignment is one of their most common causes of failure. For this reason, it is necessary to define the critical areas of the coupling during the design and to reduce these areas with the right optimization. For this purpose, a geometric and subsequently a numerical model of the membrane coupling for simulations using FEM software Ansys Workbench is created. At the beginning, the initial shape of the membrane is determined and according to the results of individual simulations, the shape is gradually optimized. At the end of the thesis, based on the distribution of equivalent stress in the membrane, the results of individual optimizations are compared and evaluated.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationSÝKORA, T. Deformačně napěťová analýza membránové spojky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.cs
dc.identifier.other140208cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/207600
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSpojky s kovovou membránoucs
dc.subjectdisková spojkacs
dc.subjectdeformačně napěťová analýzacs
dc.subjectvyosenícs
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjectmetoda konečných prvkůcs
dc.subjectMetallic elements couplingsen
dc.subjectdisc couplingen
dc.subjectstrain stress analysisen
dc.subjectmisalignmenten
dc.subjectoptimizationen
dc.subjectfinite element methoden
dc.titleDeformačně napěťová analýza membránové spojkycs
dc.title.alternativeStress strain analysis of membrane couplingen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-21cs
dcterms.modified2022-06-21-09:45:22cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
sync.item.dbid140208en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.22 08:56:45en
sync.item.modts2022.06.22 08:15:14en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
5.2 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_140208.html
Size:
8.58 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_140208.html
Collections