Městské lázně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
na tento chrám se kdysi nadávalo velmi urputně, neboť jej stavěl hýsek, který měl dosti drzosti, aby pozměnil půdorys proti pravidlu. Znali jsme tohoto stavitele a můžeme říci, že se nám líbil, jakkoli byl poněkud prostopášný." vladislav vančura - “rozmarné léto” úvod stejnojmenného filmu - režie jiří menzel
„this church was at one tome the object of much abuse having been built by a coxcomb enough to alter the ground plan contrary to the rule. We were acquainted with that master builder and we liked him well, even if he was some what dissolute.“ vladislav vančura - “the capricious summer” beginning of the homonymic movie - director jiří menzel
Description
Citation
WEISS, J. Městské lázně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Tomáš Rusín (předseda) doc. Ing. arch. Ivo Boháč, Ph.D. (člen) Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D. (člen) Ing. arch. Vladimír Kozumplík (člen) Ing. Jiří Svoboda (člen)
Date of acceptance
2010-06-01
Defence
Student prezentoval svoji diplomovou práci, zodpověděl otázky oponenta, vedoucího práce a členů komise. Komise navrhla práci na cenu děkana.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO