Moderní metody řízení světelné křižovatky

but.committeeprof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (předseda) doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen) doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent obeznámil komisi s cíli a výsledky své DP. Následně zodpověděl otázky oponenta a komise. doc. Matoušek: 1.použití teorie hromadné obsluhy doc. Němec: Řešení nestandardních situací doc. Jaroš : Zakódování řešení, Nastavení počtu generací, Manuální úpravy prof. Vašek: Zatížení jednotlivých směrůcs
but.jazykčeština (Czech)
but.programAplikovaná informatika a řízenícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorKůdela, Jakubcs
dc.contributor.authorBartoš, Pavelcs
dc.contributor.refereeLacko, Branislavcs
dc.date.accessioned2022-06-14T07:55:29Z
dc.date.available2022-06-14T07:55:29Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá optimálním řízením světelné křižovatky. V úvodu jsou zavedeny pojmy a představeny metody řízení. Následně je zvolen software SUMO od společnosti Eclipse, který slouží k vytvoření modelu. Po vzoru reálné křižovatky jsou modelovány jak rozložení a logika, tak dopravní toky. Samotné dopravní toky jsou částečně náhodné. Řízení je prováděno za pomoci tří délek zelených front, vyhodnocování probíhá porovnáváním průměrné a maximální čekací doby. Vybírají se tak Pareto optimální body. Prvním algoritmem pro získání optimálního nastavení je prohledávání v mřížce. Druhým algoritmem byl implementován NSGA-II. Nastavení se porovnávají jak mezi sebou, tak s ohledem na nastavení a časové okno.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the optimal control of traffic lights at intersections. In the introduction, concepts are introduced and control methods are presented. Subsequently, Eclipse's SUMO software is chosen to create the model. Following the model of a real intersection, both layout and logic and traffic flows are created. The traffic flows itself are partially randomized. The control is performed using three green queue lengths and the evaluation is done by comparing the average and maximum waiting times. Pareto optimal points are thus selected. The first algorithm to obtain the optimal setting is a grid search. The second algorithm has been implemented by NSGA-II. The settings are compared with each other as well as with respect to the settings and the time window.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationBARTOŠ, P. Moderní metody řízení světelné křižovatky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.cs
dc.identifier.other140076cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205249
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSUMOcs
dc.subjectSimulace městské dopravycs
dc.subjectřízení světelné křižovatkycs
dc.subjectprohledávání v mřížcecs
dc.subjectoptimální řízení dopravycs
dc.subjectgenetický algoritmuscs
dc.subjectNSGA-IIcs
dc.subjectSUMOen
dc.subjectSimulation of urban mobilityen
dc.subjecttraffic light controlen
dc.subjectGrid searchen
dc.subjectoptimal traffic controlen
dc.subjectgenetic algorithmen
dc.subjectNSGA-IIen
dc.titleModerní metody řízení světelné křižovatkycs
dc.title.alternativeModern methods for intersection signaling controlen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-13cs
dcterms.modified2022-06-13-19:44:12cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
sync.item.dbid140076en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.14 09:55:29en
sync.item.modts2022.06.14 08:15:38en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
2.12 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
240.86 KB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_140076.html
Size:
9.16 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_140076.html
Collections