B + B BARCELONA

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Návrh školy do místa jako je čtvrť Poblenou je velké dobrodružství. Bloky plánu Cerda uv sobě uzavírají dramatickou historii industriální éry, kdy se ještě Barceloně říkalo Katalánský Manchester. A tady si pokládám otázku. Co znamená slovo krajina v tomto prostředí ? Jak se aplikuje na staré haly a komíny představa archetypu KRAJINY ? Jsou to snad právě tyto prvky, jež kdysi živily takřka celou Katalunii ? Mohou se střechy dnes již nevyužívaných průmyslových hal stát něčím jiným ? Novou fasádou ? Krajinou ?
The proposal for place like the district of Poblenou is a great adventure. The blocks of the famous urban Plan Cerda closest inside in itself dramatic history of old industrial era, when they have called Barcelona " The Manchester Of Catalunya ". And here I ask myself the question. What does the word landscape in this environment? How to apply to old buildings and chimneys of the idea of the archetype of landscape? Is it just those elements that had nurtured almost all Catalunya? They can be roof now abandoned industrial buildings become something else? The new facade?A Sea? A Landscape ?
Description
Citation
FABIÁN, O. B + B BARCELONA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Marek Štěpán (předseda) prof. Ing. Josef Chybík, CSc. (člen) Ing. arch. Pavel Jura (člen) Ing. arch. Gustav Křivinka (člen) doc. Ing. arch. Karel Havliš (člen)
Date of acceptance
2010-05-31
Defence
Diplomant prezentoval svůj projekt, zodpověděl otázky a připomínky oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO