OLOMOUC – Densification Urbaine – zahuštění zastavění

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Diplomová práce řeší zahuštění zastavění. Zástavbou však lze nejen zahušťovat město, ale také vesnice a krajinu, které se mi staly východisky. Pro svou práci jsem zvolila obec Skrbeň spolu s jejím katastrálním územím, nacházejícím se severně od Olomouce. Ta je unikátní nejen díky své poloze na úrodné Hané, ale také dochovanému zemědělskému dvoru tvořícímu již od 16. století jádro samotné vesnice. Celý zemědělský areál byl v 60. letech minulého století doplněn o pokračování družstva severně od Skrbně. Vznikl tak velký zemědělský komplex, který dnes pozbývá využití, stejně jak tomu je v řadě dalších obcí. Cílem mé práce je prozkoumat, co se stalo se zemědělstvím u nás a proč není schopné již dále efektivně fungovat. Na základě výzkumu chci navrhnout systém obnovy zemědělské krajiny, a také nové zemědělské typologie, který by mohl vrátit život do krajiny a mnoha vesnic.
The dissertation solves the thickness of built-up areas. It is possible to thicken by housebuilding not only a town but also a village or countryside. This has become the starting point for me. I have chosen for my work the municipality Skrbeň and its cadastral territory. It is situated in the north of Olomouc. It is unique not only because of its location in the fertile Haná but also for its preserved agricultural farmyard which has been creating the centre of the village since the 16th century. The whole agricultural premises was completed in the 1960s by the second part of the cooperative in the north of Skrbeň. The large agricultural complex does not fulfill its function nowadays similarly as many other villages. The aim of my work is to study what has happened with agriculture in our country and why it is no longer able to work effectively. According to the research I want to propose a new recovery system of agricultural countryside and a new agricultural typologie that could bring back life into the countryside and many villages.
Description
Citation
PROCHÁZKOVÁ, K. OLOMOUC – Densification Urbaine – zahuštění zastavění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc. (předseda) Ing. arch. Marcela Uřídilová (člen) Ing. arch. Marek Štěpán (člen) Ing. arch. Petr Mičola (člen) Ing. Petr Lenoch (člen)
Date of acceptance
Defence
Studentka představila svou diplomovou práci před komisí Studentka reagovala na otázky oponenta a vedoucího práce Diskuze na současným využitím areálu Diskuze nad charakterem zemědělství a agroturistikou Diskuze nad agro voltaikou Diskuze nad urbanismem oblasti projektu Diskuze nad technologií současného zemědělství Studentka svou diplomovou práci úspěšně obhájila
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO