Tvorba modelů protokolů v simulátoru OMNeT++

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem práce je seznámit se se simulačním nástrojem OMNeT++ a s jeho rošířením INET framework a prozkoumat možné řešení realizace rošířění balíku o dosud chybějící protokol RIP. OMNeT++ je diskrétní simulační prostředí. Zdrojový kód je k dispozici zdarma pro výukové a výzkumné účely. Nejčastěji je používán pro simulaci komunikačních sítí, ale vzhledem k jeho obecné a flexibilní architektuře, může být úspěšně využíván i v jiných oblastech, jako je simulace komplexních IT systémů, v obslužných systémech nebo při simulacích hardware architektury. Úvodní část práce se zabývá teoretickým popisem RIP protokolu a koncepcí simulačního prostředí. Návrh, implementace a diskuze jednotlivých vytvořených modulů a komponent je uvedeno v druhé části práce. Posledním úkolem bylo vytvořit laboratorní úlohu na základě získaných zkušeností. Implementační programovací jazyk je C++.
The aim of this Thesis is giving information about the network simulating system OMNeT++ and its extension INET framework and explore possible solution to implement missing protocol RIP. OMNeT++ is a discrete-event simulation environment. Source code is available and free for teaching and research purposes. Its primary application area is the simulation of communication networks, but because of its generic and flexible architecture, is successfully used in other areas like the simulation of complex IT systems, queueing networks or hardware architectures as well. The first part of Thesis decribes RIP protocol operations and conception of OMNeT++. At the second part of Thesis the implementation design and discussion of created modules and component is presented here. The final part of the Thesis was creating the laboratory problem on the basis experience gained. Implementation is realized in C++ programming language.
Description
Citation
VOHRALÍK, J. Tvorba modelů protokolů v simulátoru OMNeT++ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Miloš Orgoň, Ph.D. (místopředseda) Ing. Tomáš Zeman, Ph.D. (člen) Ing. David Kubánek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Mlýnek, Ph.D. (člen) Ing. Martin Koutný, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Hanák, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jiří Mišurec, CSc. (člen)
Date of acceptance
2010-06-09
Defence
Proč je v navržené třídě použit zrovna konejner typu vector? Nebylo by vhodnější použít jiný nabízený konejner z STD? Pokud ne, proč?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO