Vodojemy - Brno, Žlutý kopec

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Po úspešnom odvrátení skazonosného scenára s búraním vodojemov a nahradením ich parkovacími kapacitami sa vynára druhá otázka, ako podporiť záujem širšej verejnosti o tieto podzemné klenoty, čím by sa úspešne potvrdila správnosť rozhodnutia o záchrane vodojemov. Jedno z riešení, v ktorom vidím zmysel a ktorým som sa rozhodol vydať je sprístupniť ich verejnosti nepriamo, servírovať ich prostredníctvom atraktívnej cesty, mierne poodhaliť a ponechať zvyšok na ľudskú zvedavosť a objavovanie.
After successfully avoiding of the destructive scenario with the demolition of reservoirs and replacing them with parking house, the second question arises. How to stimulate the people's interest in these underground jewels, the interest that would confirm the decision to save reservoirs. One of the possible ways, in which I see a purpose and the one that I decided to chose is to make the reservoirs accessible alongside the pathway and let the natural curiosity of human to do the rest.
Description
Citation
GOMBOŠ, M. Vodojemy - Brno, Žlutý kopec [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D. (předseda) MgA. Svatopluk Sládeček (člen) Ing. arch. Roman Gale (člen) Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D. (člen) Ing. arch. Barbora Ponešová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-09-30
Defence
Prezentace studenta: širší vztahy, jednotlivé části návrhu, materiály,..., detaily Otázky oponenta nejsou. Student reaguje na připomínky k doplnění od oponenta: Pokusil se zajistit původní dokumentaci od TIC,..., ze které vycházel, zajistil také fotodokumentaci. otázky komise: Jak nákladné bude zachování prostorů? / Projekt byl řešen ideově, prakticky budou vestavěné prvky montované až uvnitř. / Sanace možná ani nebude třeba - dojde pouze ke zpřístupnění. Koncepce hřiště vs. trávníku, měl by být jiný povrch? / Reference parku Lužánky, zahraniční,... volná kopaná to snese Kladné hodnocení architektonických prvků Rekapitulace využití vodojemů. / Vysvětleno. C75
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO