Propojení IS VUT s knihovními systémy Aleph a DSpace

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018-05-21
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
EUNIS-CZ
Abstract
Příspěvek se zabývá problematikou zpřístupňování závěrečných prací (VŠKP) na VUT v Brně. Závěrečné práce jsou studenty odevzdávány do vlastního informačního systému. Zde jsou studenty vyplněny metadatové údaje a přiložen plný text práce. Po obhajobě a vložení posudků jsou metadata a plný text práce exportovány do institucionálního repozitáře Digitální knihovna VUT, který je provozovaný systémem DSpace. Data z IS jsou dále využívána pro zpřístupňování tištěných verzí VŠKP v knihovnách VUT, kdy jsou metadata importována do knihovního systému Aleph.
Description
Citation
Knihovní informační systémy a jejich začlenění do IS vysokých škol: Sborník příspěvků ke konferenci. 2018, p. 45-52.
http://www.eunis.cz/detail/cz/hlavni-konference-euniscz-spindleruv-mlyn-2018
Document type
Document version
Accepted version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
DOI
Citace PRO