Nové generace sídel

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
Abstract
Každé velké město se postupem času dostává do těžko řešitelných problémů: přelidnění, dopravní zácpy, zhoršení ekologické situace. Přechod od průmyslové k informační fázi růstu proběhl v některých zemích rychleji, než se podařilo přetvořit infrastrukturu. Například v Asii je prakticky nemožné změnit situaci tradičními způsoby. Proto se objevuje nový trend - výstavba nových měst prakticky na zelené louce. Lisabon se stal v roce 2010 místem, kde byl prezentován nový, tentokrát „portugalský“ projekt ekoměsta, které se jmenuje PlanIT Valley. Podle plánů organizátorů se město má stát modelem nové generace sídel, která nebudou znečišťovat životní prostředí a přitom budou prakticky zcela autonomní.
Over the years, evry major city turns into a knot of intractable problems: overpopulation, traffic jams, declining of ecological situation. Some countries make a faster conversion from an industrial development to an information age, than the infrastructural changes take place. For example, in Asia change the situation in traditional ways is virtually impossible. Because of that it is a modern trend to build new cities almost in the open field. In 2010 in the city of Lisbon took place of the presentation of a new, this time “portuguese” eco-city project, called PlanIT Valley. According to the plans of the organizers the city will be a model of settlements of a new generation, which won’t pollute the environment, and will be almost completely autonomous.
Description
Citation
XVIII. Vědecká konference doktorandů: sborník textů. 2014 s. 239-245. ISBN 978-80-214-4994-7
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
DOI
Citace PRO