Stanovení přesnosti měření souřadnicového měřicího stroje Zeiss UPMC Carat

but.committeedoc. Ing. Róbert Jankových, CSc. (předseda) prof. Ing. Hana Pačaiová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Šrámek, Ph.D. (člen) Ing. Michal Drlík, Ph.D. (člen) prof. Ing. Milan Oravec, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent během prezentace seznámil zkušební komisi s výsledky své diplomové práce a detailně popsal měřicí stroj UPMC 850 CARAT S-ACC včetně nejistoty, s jakou je stroj schopen měřit. Dále student popsal provedené experimenty a zhodnotil veličiny, které ovlivňují výsledky experimentu. V další části prezentace zhodnotil procentuální příspěvky dílčích vlivů a navrhl doporučení pro eliminaci vlivů. Na závěr práce zhodnotil způsobilost posuzovaného stroje pro potřeby kalibrační laboratoře. Na připomínku v posudcích ohledně výpočtu nejistoty typu B student představil připravený MS Excel soubor, na kterém ukázal odstranění nedostatků. Dále navrhl úpravu koláčového grafu. Jako podklad pro úpravu grafu se student odkázal na podklady z výuky. Na otázku oponenta: Objasněte prncip posuzování shody se specifikací dle ČSN EN ISO 14253-1:2014 a 2018 student popsal rozdíly v terminologii používané ve starší a novější normě. Následně student popsal postup posuzování shody pro každou z norem zvlášť. Na závěr odpovědi student zmínil, že při vypracování práce byla použita starší verze normy. Zkušební komise opravuje drobné chyby ve formulaci. V rámci rozpravy k práci se komise se vrací ke slajdu č.12. Student správně rozdělali vlivy na vlivy nejistoty typu A a nejistoty typu B. Otázka na požadavky měření elektromagnetického pole při měření přesnosti je otázka zodpovězena ze strany studijní komise.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStrojní inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorŠrámek, Jancs
dc.contributor.authorKiška, Romancs
dc.contributor.refereeJankových, Róbertcs
dc.date.accessioned2021-06-15T06:57:02Z
dc.date.available2021-06-15T06:57:02Z
dc.date.created2021cs
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je vytvoření komplexní studie přesnosti měření souřadnicového měřícího stroje (dále jen CMM) Zeiss UPMC 850 Carat S-ACC (dále jen Zeiss Carat) pro potřeby národního metrologického orgánu ČMI OI Brno v souladu s normou ČSN EN ISO/IEC 17025 a navazujících systémových norem řady ČSN EN ISO 10360. Součástí je také vytvoření návodu pro výpočet nejistoty měření, který poslouží v praxi akreditované kalibrační laboratoře. První část práce je věnována popisu současného stavu poznání a vymezení základních pojmů v oblasti metrologie a přesného měření na CMM. V druhé části je popsán měřící stroj Zeiss Carat, jsou zde identifikováni jednotliví přispěvatelé k výsledné nejistotě měření a je zde také definována metodika pro jejich kvantifikaci. Poslední část se zabývá vyhodnocením dat z kalibrace a výpočtem rozšířené nejistoty měření přístroje Zeiss Carat, která slouží pro kvantifikaci jeho přesnosti.cs
dc.description.abstractThe aim of this diploma thesis is to create a comprehensive study of measurement accuracy of coordinate measuring machine (hereinafter CMM) Zeiss UPMC 850 Carat S-ACC (hereinafter Zeiss Carat) for the needs of the national metrological institute in Brno in accordance with ČSN EN ISO / IEC 17025 and the follow-up system standards of the ČSN EN ISO 10360 series. Additionally, it includes the creation of instructions for the calculation of measurement uncertainty, which will be put into effect in an accredited calibration laboratory. The first part of the work focuses on the description of the current state of knowledge and the definition of basic concepts in the field of metrology and accurate measurements on CMM. The second part describes the Zeiss Carat measuring machine, identifies the individual contributors to the resulting measurement uncertainty and defines the methodology for their quantification. The last part deals with the evaluation of calibration data and the calculation of the expanded measurement uncertainty of the Zeiss Carat instrument, which is used to quantify its accuracy.en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationKIŠKA, R. Stanovení přesnosti měření souřadnicového měřicího stroje Zeiss UPMC Carat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.cs
dc.identifier.other133301cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/197432
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSouřadnicový měřící strojcs
dc.subjectpřesnost měřenícs
dc.subjectnejistota měřenícs
dc.subjectchyba měřenícs
dc.subjectZeiss UPMC 850 Carat S-ACCcs
dc.subjectkalibracecs
dc.subjectCoordinate-measuring machineen
dc.subjectmeasurement accuracyen
dc.subjectmeasurement uncertainityen
dc.subjectmeasurement erroren
dc.subjectZeiss UPMC 850 Carat S-ACCen
dc.subjectcalibrationen
dc.titleStanovení přesnosti měření souřadnicového měřicího stroje Zeiss UPMC Caratcs
dc.title.alternativeDetermining the measurement accuracy of a coordinate measuring machine Zeiss UPMC Caraten
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2021-06-14cs
dcterms.modified2021-06-14-15:55:23cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
sync.item.dbid133301en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 14:23:50en
sync.item.modts2021.11.10 13:28:56en
thesis.disciplineKvalita, spolehlivost a bezpečnostcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
2.59 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
613.86 KB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_133301.html
Size:
10.75 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_133301.html
Collections