Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce hodnotí finanční situaci podniku společnosti Innomia a.s. v letech 2011-2016. Bakalářská práce obsahuje teoretické poznatky, analytické zpracování a návrh na zlepšení nepříznivých ukazatelů.
The bachelor thesis evaluates the financial situation of the company of Innomia a.s. in 2011-2016. The bachelor thesis contains theoretical knowledge, analytical processing and suggestion for improvement of unfavorable indicators.
Description
Citation
PRÁŠEK, T. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. (předseda) Ing. Miroslav Hořický (místopředseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. Martin Pernica, Ph.D. (člen) Ing. Vítězslav Irein (člen)
Date of acceptance
2017-06-23
Defence
otázky vedouciho- odpovězeno otázky oponenta - odpovězeno častečne doktorka Hanušová - Proč jste neprovedl Porterovu analýzu? Předpokládate, že tržby se rovnají pohledávkam ? Proč jste nepočítal rentabilitu nákladů ? odpovězeno částečně doc. Sedláček - Vysvětlete závislost finančních toků na nákladech vynaložených na investici ? odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO