Regulace turbodmychadel

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce nastiňuje problematiku použití ovládacích prvků regulace turbodmychadel při vývoji a testování v laboratořích. Stěžejním úkolem je seznámení čtenáře se základními pneumatickými, mechanicko - elektronickými a pneumaticko – elektronickými systémy ovládání VNT (Variable nozzle turbine) a WG (waste gate) turbodmychadel. Dalším bodem zájmu této práce je objasnění zapojení soustavy měřících a ovládacích prvků REA systémů při testování v cele na turbodmychadle případně zátěžových testů REA aktuátorů na pevné základně.
The bachelor’s thesis outlines the problem of using the controls of turbochargers regulation in the development and tetsting in the laboratories. The main task is to acquaint the readers with basic pneumatic, mechanical – pneumatic and pneumatical – electronic systems VNT ( Variable Nozzle Turbine) and WG ( Waste gate) turbochargers. Another point of this thesis is to clarify the involvement of a system of monitoring and control elements of the REA (Rotary electric actuators) systems on the turbochargers when tested in a cell or the REA stress tests on a strong base.
Description
Citation
STANĚK, L. Regulace turbodmychadel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (předseda) prof. Ing. František Bauer, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Blaťák, Ph.D. (člen) Ing. David Kollhammer, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO