Dvoupalivové systémy dieselových motorů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem práce je vyzvednutí významu dvoupalivových systémů vznětových motorů a alternativních paliv. Porovnání biopaliv a jejich vliv na výkon motoru a ekologickou zátěž. Zejména vyzvedává užití bionafty jako alternativního paliva pro vznětové motory. Výhody a nevýhody biopaliv, nejčastější poruchy a jejich důsledky. Vývojové trendy.
The aim of this project is to point out the significance of binary-fuel compression-ignition engines and alternative fuels. It introduces comparison of bio fuels and its influence on the function of the engine, and ecological load. It especially raises bio oil as an alternative fuel for compression-ignition engines. Advantages and disadvantages of bio fuels, most common defects and their consequences, and development trends are also mentioned.
Description
Citation
MALINSKÝ, M. Dvoupalivové systémy dieselových motorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. (člen) Ing. Jaroslav Rauscher, CSc. (člen) Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO