Model Cisco směrovače v simulačním nástroji OMNeT++

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
V této bakalářské práci se zabýváme simulováním počítačových sítí v simulačním nástroji OMNeT++ s využitím rozšíření INET Framework. Pro INET Framework vytváříme nový modul, který bude v sobě obsahovat základní funkcionalitu směrovačů firmy Cisco. Je zde popsána implementace potřebných změn v již existujícím modulu, z kterého jsme vycházeli. Tato práce také popisuje základní vlastnosti vybraných směrovacích protokolů a ACL. Na případové studii je porovnáno chování námi vytvořeného modulu s chováním reálné sítě vytvořené v školní laboratoři.
This bachelor's thesis describes simulation of computer networks using open source simulator OMNeT++ including the INET Framework extension. According to real behaviour of Cisco routers, we implemented a new modul for the INET Framework extension. Casy study compares behaviour of real network with simulation of the same network in OMNeT++ using the implemented modul.
Description
Citation
SIVÁK, V. Model Cisco směrovače v simulačním nástroji OMNeT++ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2009-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO