Obrábění součásti na CNC stroji

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá výrobou rotoru elektromotoru na CNC soustruhu. V první části je popsána funkce vyráběné součásti a je navržena vybraná součást. V další kapitole je navržen a popsán výrobní postup obrobení hřídele a následně je popsán další postup výroby rotoru. Jsou provedeny základní kapacitní propočty výroby. V další části je navržen NC program, který je v závěrečné části použit pro vzorovou výrobu součásti.
The bachelor thesis deals with the manufactory of the rotor for the electric motor on the CNC lathe. The first part describes the function and design of manufactured constituent part. The next chapter designes and describes production process of machining the shaft and next steps of manufactory are described. They basic production capacity calculations are made. In the next part the NC program is designed, which is used to manufacture the shaft as a model product.
Description
Citation
OSIČKA, P. Obrábění součásti na CNC stroji [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Pavel Bach, CSc. (předseda) doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (místopředseda) Ing. Karel Neužil (člen) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (člen) prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. (člen) Ing. Karel Osička, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1) Rozbor NC programování 2) Časová náročnost výroby hřídele Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO