Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na její zvýšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zaobírá spokojeností zákazníků (uživatelů bioplynových stanic) společnosti agriKomp Bohemia, která poskytuje výstavbu a servis zemědělských staveb. Úroveň spokojenosti zde bude měřena prostřednictvím dotazníkového šetření a na základě získaných informací budou sestaveny návrhy vhodných opatření, které by měly vést k jejímu zvýšení.
This bachelor thesis deals with customer satisfaction analysis (users of biogas plants) of the company agriKomp Bohemia which provides construction and service of agricultural buildings. The level of the satisfaction will be measured here by a questionnaire survey. Then the proposals of appropriate measures based on the information obtained will be compiled. These measures should lead to customer satisfaction increase.
Description
Citation
MEDEK, D. Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na její zvýšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) Ing. Josef Veselý, CSc. (místopředseda) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen) Ing. Marcel Rolf Pfeifer, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-18
Defence
otázky vedoucího - zodpovězeno otázky oponenta - zodpovězeno Ing. Josef Veselý, CSc. - Jaká otázka v dotazníkovém šetření, týkající se servisu, je pro Vás nejvýznamnější? Zodpovězeno. Ing. Marcel Rolf Pfeifer, Ph.D. - Uvádíte nulové náklady u provozu webových stránek v tabulce Náklady a přínosy návrhů. Neměly by být zahrnuty alespoň mzdové náklady konkrétního pracovníka spravující webové stránky u této položky? Vysvětlete. Zodpovězeno. Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. - Proč jste použil 5 bodovou škálu místo 7 bodové škály u sémantického diferenciálu? Zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO