Doprava komunálních odpadů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou svozu směsného komunálního odpadu do zařízeních na energetické využití odpadu. Hlavní část práce se zaměřuje na přepravu odpadu pomocí železniční nákladní a silniční kamionové dopravy. Ukazuje přednosti železniční přepravy a srovnává dopravu z hlediska emisního a ekonomického. V závěrečné kapitole se zabývá přípravou dat pro možnou optimalizační úlohu a vizualizací těchto dat pomocí softwaru ArcGIS.
Bachelor's thesis deals with issue of collection of mixed municipal waste to waste-to-energy. The main part is aimed to transportation of waste using rail freight or road freight transport. It shows the advantages of rail transport and compares transport in term of emissions and economy. The final chapter deals with preparation data for optimization problem and visualization of them using software ArcGIS.
Description
Citation
GAL, P. Doprava komunálních odpadů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
RNDr. Petr Žaloudík, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Hájek, Ph.D. (člen) Ing. Richard Nekvasil, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Houdková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Bělohradský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO