Návrh dílenské CNC frézky pro obrábění dřeva

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem CNC frézky. Práce obsahuje rešerši strojů dostupných na trhu a rešerši komponent vhodných ke stavbě frézky. V další části byl proveden výpočet motorů, kuličkových šroubů a lineárních vedení. Práce obsahuje kompletní 3D model a výkresovou dokumentaci.
The thesis deals with the design of a CNC milling machine. The thesis includes a research of machines available on the market and a research of components suitable for the construction of the milling machine. In the next part, the calculation of motors, ball screws and linear guides was carried out. The work includes a complete 3D model and drawing documentation.
Description
Citation
DRDA, O. Návrh dílenské CNC frézky pro obrábění dřeva [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie a průmyslový management
Comittee
doc. Ing. Josef Chladil, CSc. (předseda) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jan Řehoř, Ph.D. (člen) Ing. Jan Zouhar, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Rostislav Suchánek (člen) prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Diplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Jak řešíte seřizování a montáž stroje? Tolerance na výkresech jsou nedostatečně částečně zodpovězeno 2. Řešil jste patentové rešerše? zodpovězeno Otázky členů komise byly částečně zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO