Montážní přípravek pro opěradlo předního sedadla

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem univerzálního montážního přípravku s upínáním a polohováním rámu opěradla předního automobilového sedadla. V úvodu práce je uveden stručný popis konstrukce automobilových sedadel a v současné době nejvíce používaných montážních přípravků. Konstrukční část je poté zaměřena na návrh tohoto přípravku a jeho nejdůležitějších částí dle zadaných parametrů a požadavků zákazníka.
The Bachelor`s thesis deals with a structural design of assembly fixture for front seat back with clamping and positioning. At the introduction gives a brief description of the design of automotive seating and currently the most widely used assembly fixtures. The second part of this work is focused on the design of the fixture and its most important parts according to given parameters and requirements.
Description
Citation
VINCENC, J. Montážní přípravek pro opěradlo předního sedadla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jan Brandejs, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ing. Josef Nevrlý, CSc. (člen) Ing. Jiří Dvořáček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D. (člen) doc. Ing. Milan Klapka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-24
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO