Black Carbon and Its Effect on Carbon Sequestration in Soil

dc.contributor.authorKopecký, Marekcs
dc.contributor.authorKolář, Ladislavcs
dc.contributor.authorVáchalová, Radkacs
dc.contributor.authorKonvalina, petrcs
dc.contributor.authorBatt, Janacs
dc.contributor.authorMráz, Petrcs
dc.contributor.authorMenšík, Ladislavcs
dc.contributor.authorHoang, Trong Nghiacs
dc.contributor.authorDumbrovský, Miroslavcs
dc.coverage.issue11cs
dc.coverage.volume11cs
dc.date.accessioned2022-03-22T11:53:57Z
dc.date.available2022-03-22T11:53:57Z
dc.date.issued2021-11-09cs
dc.description.abstractThe properties of black carbon (BC) are described very differently in the literature, even when determined by the same methodological procedure. To clarify this discrepancy, BC was investigated in the clay Cambisols of southern Bohemia, Czech Republic, in groups of soils with lower and higher deposition of its atmospheric fallout. The BC determination was performed according to a modified method of Kuhlbusch and Crutzen (1995). The amount of the free light fraction, the occluded light fraction of soil organic matter and its ratio, the amount of heavy soil fraction DF, and its soil organic matter DFOM were determined. Other soil characteristics were identified. It was found that there are two very different types of BC in soils. Historical BC from biomass fires, and new, anthropogenic, from the furnace and transport fumes. Historical BC has a significant effect on the organic matter of the heavy soil fraction, on the ratio of the free and occluded soil organic matter fraction, and the number of water-resistant soil aggregates. Anthropogenic BC does not have this effect. Because this form of BC is not significantly stabilized by the colloidal mineral fraction, it is necessary to take general data on BC's high stability and resistance to mineralization in the soil with circumspection.en
dc.description.abstractVlastnosti černého uhlíku (BC) jsou v literatuře popsány velmi odlišně, i když jsou stanoveny stejným metodickým postupem. Pro objasnění tohoto rozporu byl BC zkoumán v jílových kambizemích jižních Čech, České republiky, ve skupinách půd s nižší a vyšší depozicí jeho atmosférického spadu. Stanovení BC bylo provedeno podle upravené metody Kuhlbusch a Crutzen (1995). Bylo stanoveno množství volné lehké frakce, okludovaná lehká frakce půdní organické hmoty a její poměr, množství těžké půdní frakce DF a její půdní organická hmota DFOM. Byly zjištěny další půdní charakteristiky. Bylo zjištěno, že v půdách existují dva velmi odlišné typy BC. Historické BC z požárů biomasy a nové, antropogenní, z pecí a transportních výparů. Historická BC má významný vliv na organickou hmotu těžké půdní frakce, na poměr volné a okludované půdní organické hmoty a počet vodovzdorných půdních agregátů. Antropogenní BC tento efekt nemá. Protože tato forma BC není významně stabilizována koloidní minerální frakcí, je nutné brát obecné údaje o vysoké stabilitě a odolnosti BC vůči mineralizaci v půdě s rozvahou.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent1-15cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.identifier.citationAgronomy. 2021, vol. 11, issue 11, p. 1-15.en
dc.identifier.doi10.3390/agronomy11112261cs
dc.identifier.issn2073-4395cs
dc.identifier.other177008cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/204019
dc.language.isoencs
dc.publisherMDPIcs
dc.relation.ispartofAgronomycs
dc.relation.urihttps://www.mdpi.com/2073-4395/11/11/2261cs
dc.rightsCreative Commons Attribution 4.0 Internationalcs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/2073-4395/cs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/cs
dc.subjectanthropogenic black carbonen
dc.subjectdensity fractionationen
dc.subjecthistorical black carbonen
dc.subjectwaterproof macro-aggregatesen
dc.titleBlack Carbon and Its Effect on Carbon Sequestration in Soilen
dc.title.alternativeČerný uhlík a jeho vliv na sekvestraci uhlíku v půděcs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen
sync.item.dbidVAV-177008en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2022.03.22 12:53:57en
sync.item.modts2022.03.22 12:15:00en
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajinycs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
agronomy1102261.pdf
Size:
3.17 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
agronomy1102261.pdf