Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá hodnocení finanční situace podniku a následně srovnání výsledků s konkurenční firmou. Při této analýze se využívají různé finanční analýzy a ukazatele, které nám určí, v jaké hospodářské situaci se podnik nachází. Na konci bakalářské práce je návrh na zlepšení finanční situace podniku.
This barchelor thesis is concerned with valuation financial situation and after comparison result with rival company. In this analysis we use financial analysis and indicator, which can determinein in which economic situation the company actually is. In the end of the barchelor thesis is suggestion how to improve financial situation of the company.
Description
Citation
HOMOLKOVÁ, K. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Breinek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-20
Defence
Otázky oponenta: Odpovězeno RNDr. Chvátalová, Ph.D.: Jak jste přišla na pravděpodobnosti u rizik? Odpovězeno RNDr. Chvátalová, Ph.D.: Jak se počíta Altmanův index? Odpovězeno RNDr. Chvátalová, Ph.D.: Patří zvýšení mezd mezi hrozby? Odpovězeno doc. Brychta: Jaké je využití kapacit společnosti? Odpovězeno doc. Brychta: Bude Váš návrh realizován? Odpovězeno doc. Brychta: Jak velký je podíl prodejů a nákupů na celkových prodejích a nákupech ve vztahu k mateřské společnosti? Odpovězeno doc. Brychta: S kolika konkurenty bylo provedeno srovnání? Odpovězeno doc. Brychta: Na základě jakých kriterií byl proveden výběr konkurenta ke srovnání? Odpovězeno doc. Zich: Jaký výstup je z Vaši finační analýzy? Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO