Vliv nanočástic na polymerní řetězce v roztoku.

but.committeeprof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Dr. Ing. Martin Palou (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen)cs
but.defenceDiplomant prezentoval výsledky své diplomové práce průměrným způsobem za využití přiměřených grafických prostředků. Dotazy oponentky zodpověděl správně a úplně. V diskuzi se členy komise prokázal dobrou znalost studované problematiky.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorJančář, Josefcs
dc.contributor.authorBayer, Adamcs
dc.contributor.refereeChamradová, Ivanacs
dc.date.accessioned2016-05-06T10:52:38Z
dc.date.available2016-05-06T10:52:38Z
dc.date.created2016cs
dc.description.abstractVysoký měrný povrch použitých nanočástic a jejich srovnatelná velikost s polymerními řetězci jsou nejdůležitějšími vlastnostmi plniva při přípravě suspenzí nenewtonovského charakteru. Takové struktury mají při různých koncentracích zásadní vliv na reologické chování roztoku polymeru v rozpouštědle. Se zvyšujícím se objemovým zlomkem nanoplniva se vyskytuje u rozpuštěných elastomerů pseudoplastické až dilatantní chování. Diplomová práce studuje vliv koncentrace různých elastomerů (SBR a SEBS kopolymery) a nanoplniva (hydrofobní nanosilika) v roztoku cyklohexanu na reologické vlastnosti.cs
dc.description.abstractHigh surface area of used nanoparticles and their comparable size with polymer chains, are the most important characteristics of fillers in the preparation of non-Newtonian suspensions. Such structures at different concentrations have major influence on the rheological behavior of polymer solution in solvent. With increasing volume fraction of nanofiller, there is pseudoplastic or dilatant behavior present in the dissolved elastomers. Diploma thesis studies the influence of the concentration of different elastomers (SBR and SEBS copolymers) and nanofiller (hydrophobic nanosilica) in suspension, of rheological properties.en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationBAYER, A. Vliv nanočástic na polymerní řetězce v roztoku. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.cs
dc.identifier.other88268cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/58440
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectcyklohexancs
dc.subjectSBRcs
dc.subjectSEBScs
dc.subjectreologiecs
dc.subjectreometriecs
dc.subjectDLScs
dc.subjecttermoplastický elastomercs
dc.subjectsuspenzecs
dc.subjectnanosilikacs
dc.subjectcyklohexaneen
dc.subjectSBRen
dc.subjectSEBSen
dc.subjectrheologyen
dc.subjectrheometryen
dc.subjectDLSen
dc.subjectthermoplastic elastomeren
dc.subjectsuspensionen
dc.subjectnanosilicaen
dc.titleVliv nanočástic na polymerní řetězce v roztoku.cs
dc.title.alternativeInfluence of nanoparticles on polymer chains in solution.en
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2016-06-01cs
dcterms.extent1.04 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2016-06-01-15:19:02cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
sync.item.dbid88268en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 14:10:20en
sync.item.modts2021.11.12 13:35:40en
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.04 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_88268.html
Size:
8.85 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_88268.html
Collections