Grafický modul databázového projektování

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
V rámci diplomové práce byl řešen návrh grafického modulu databázového projektování pro generování výkresové dokumentace.
Within the master’s thesis a design of the graphic module of database design for generate grawing documentation was worked out.
Description
Citation
KOLÁŘ, M. Grafický modul databázového projektování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Kybernetika, automatizace a měření
Comittee
doc. Ing. Eduard Janeček, CSc. (předseda) prof. Ing. František Šolc, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Ludvík Bejček, CSc. (člen) doc. Ing. Václav Jirsík, CSc. (člen) Ing. Soběslav Valach (člen)
Date of acceptance
2016-06-07
Defence
Student odprezentoval odvedenou práci. Správce práce zastupující vedoucího přečetl posudek v kterém mimo jiného vyčítá studentu uplnou absenci konzultací. Oponent v přečteném posudku vyčítá práci mimo jiného velký obsah generovaného textu (dokumentace), nedostatečný rozsah vlastní práce a nedostatečnou podrobnost některých kapitol. Na základě předložené práce a obhajoby bylo konstatováno, že odevzdaná práce dostatečně nesplňuje požadavky na rozsah a kvalitu diplomové práce.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO