Korozní odolnost a mikrostruktura žárovzdorné forsterit-spinelové keramiky

but.event.date27.01.2022cs
but.event.titleJuniorstav 2022cs
dc.contributor.authorNguyen, Martin
dc.contributor.authorSokolář, Radomír
dc.date.accessioned2022-01-26T13:39:22Z
dc.date.available2022-01-26T13:39:22Z
dc.date.issued2021-11-29cs
dc.description.abstractTento článek se zabývá procesem syntézy žárovzdorné forsterit-spinelové keramiky za použití vysokoteplotního popílku a reaktivního oxidu hlinitého jako vstupních surovin. Vstupní suroviny byly předupraveny, smíchány a vypáleny při 1 550 °C po dobu 3 h. Vypálené zkušební vzorky byly charakterizovány pomocí RTG difrakční analýzy a rastrovacího elektronového mikroskopu. Rovněž byla zkoumána pórovitost, nasákavost, objemová hmotnost, žárovzdornost, únosnost v žáru, odolnost proti změnám teplot a korozní odolnost vůči železu a slínku jako korozních médií. Vliv různých surovinových směsí byl studován v souladu s výslednými vlastnostmi, mikrostrukturou a korozní odolností všech vypálených vzorků. Vyšší množství spinelu ve vzorcích vedlo ke zlepšení mikrostruktury, mechanických vlastností a odolnosti proti změnám teplot.cs
dc.description.abstractThis article examines the process for the synthesis of forsterite–spinel refractory ceramics utilizing fly ash and reactive alumina as raw materials. Raw materials were pre-treated, mixed, and sintered at 1 550 °C for 3 h. Sintered samples were characterized by XRD and SEM. Porosity, water absorption, bulk density, refractoriness, refractoriness under load, thermal shock resistance and corrosion resistance by iron and clinker as corrosive media were also investigated. The impact of different raw material mixtures was investigated in accordance with the resulting properties, microstructure, and corrosion resistance of all fired samples. Higher amount of spinel in fired samples led to improved microstructural and mechanical properties and thermal shock resistance.en
dc.formattextcs
dc.format.extent519-524cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.citationJuniorstav 2022 – sborník příspěvků, s. 519-524. ISBN 978-80-86433-76-9.cs
dc.identifier.doi10.13164/juniorstav.2022.519en
dc.identifier.isbn978-80-86433-76-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/203490
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně,Fakulta stavebnícs
dc.relation.ispartofJuniorstav 2022 – sborník příspěvkůcs
dc.rights© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavebnícs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.subjectForsteritcs
dc.subjectspinelcs
dc.subjectkorozní odolnostcs
dc.subjectžárovzdornostcs
dc.subjectmikrostrukturacs
dc.subjectForsteriteen
dc.subjectspinelen
dc.subjectcorrosion resistanceen
dc.subjectrefractorinessen
dc.subjectmicrostructureen
dc.titleKorozní odolnost a mikrostruktura žárovzdorné forsterit-spinelové keramikycs
dc.title.alternativeCorrosion Resistance and Microstructure of Refractory Forsterite-Spinel Ceramicsen
dc.type.driverconferenceObjecten
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen
eprints.affiliatedInstitution.departmentFakulta stavebnícs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
S61P09_Nguyen.pdf
Size:
3.4 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Collections