Vývoj zdicího systému pro jednoduchou výstavbu vnitřních dělicích konstrukcí

but.committeeIng. Vít Petránek, Ph.D., MBA - předseda, Ing. Martin Luňáček, Ph.D., MBA - místopředseda, Ing. Klára Křížová, Ph.D. - tajemník, prof. Ing. Marcela Fridrichová, CSc. - člen, prof. Ing. Rudolf Hela, CSc. - člen, doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc. - člen, doc. Ing. Jiří Zach, Ph.D. - člen, Ing. Lenka Nevřivová, Ph.D. - člen, Ing. Martin Sedlmajer, Ph.D. - člen,cs
but.defenceVšechny připomínky v posudku oponenta DP byly zodpovězeny ke spokojenosti komise. Ing. Nevřivová - Zásoby cihelného recyklátu pro možnost výroby nových typů tvarovek z cihelného recyklátu? Studentka výborně reagovala a zaujímala své stanovisko ke všem připomínkám k předložené DP od oponenta i členů komise.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStavební inženýrství – stavební materiály a technologiecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorZach, Jiřícs
dc.contributor.authorLidmilová, Kláracs
dc.contributor.refereeDobiáš,, Jiřícs
dc.date.accessioned2022-02-08T04:55:33Z
dc.date.available2022-02-08T04:55:33Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá vývojem nového zdicího systému, pro jehož výrobu by mohl být využit cihelný recyklát jako druhotná surovina. V oblasti literární rešerše se práce věnuje způsobům výstavby svislých konstrukcí, možnostem vylehčení betonu, životnímu cyklu stavebních materiálů a využití druhotných surovin ve stavebnictví. V praktické části byl na základě průzkumu trhu v oblasti vnitřních nenosných zděných konstrukcí a požadavků na tyto konstrukce navržen zdicí systém. Aby bylo dosaženo těchto vlastností, jako materiál pro jeho výrobu byl zvolen beton, kde byl použit cihelný recyklát jako alternativní kamenivo. Jelikož má jít o systém pro přesné zdění, materiál byl zhutňován vibrolisováním. Na počátku byly navrženy receptury, na kterých se ověřily základní vlastnosti betonu: objemová hmotnost ve ztvrdlém stavu, pevnost v tlaku a pevnost v tahu za ohybu, poté se na vylepšených recepturách zkoušely i další vlastnosti jako je součinitel tepelné vodivosti a činitel zvukové pohltivosti. Pro dosažení optimálních vlastností bylo upravováno vylehčení a rozměrové moduly. Na to navázal návrh způsobu zdění a povrchové úpravy stěny. Na závěr bylo vyhodnoceno ekonomické a ekologické hledisko zdicího systému.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the development of a new masonry system, for the production of which recycled brick could be used as a secondary raw material. In the field of literary research, the work deals with the methods of construction of vertical structures, the possibilities of lightening concrete, the life cycle of building materials and the use of secondary raw materials in construction. In the practical part, a masonry system was designed based on market research in the field of internal non-load-bearing masonry structures and requirements for these structures. In order to achieve these properties, concrete was chosen as the material for its production, where recycled brick was used as an alternative aggregate. As it is supposed to be a system for precise masonry, the material was compacted by vibrocompression. At the beginning, recipes were designed to verify the basic properties of concrete: density of hardened concrete, compressive strength and tensile bending strength, then other properties such as thermal conductivity and sound absorption coefficient were tested on improved recipes. Lightening and dimensional modules have been modified to achieve optimal properties. This was followed by a proposal for the method of masonry and surface treatment of a wall. Finally, the economic and environmental aspects of the masonry system were evaluated.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationLIDMILOVÁ, K. Vývoj zdicího systému pro jednoduchou výstavbu vnitřních dělicích konstrukcí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.cs
dc.identifier.other141702cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/203608
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectcihelný recyklátcs
dc.subjectzdivocs
dc.subjectzdicí prvekcs
dc.subjectdruhotná surovinacs
dc.subjectživotní cykluscs
dc.subjectenvironmentální prohlášení o produktucs
dc.subjectrecycled bricken
dc.subjectmasonryen
dc.subjectmasonry uniten
dc.subjectsecondary raw materialen
dc.subjectlife cycleen
dc.subjectenvironmental product declarationen
dc.titleVývoj zdicího systému pro jednoduchou výstavbu vnitřních dělicích konstrukcícs
dc.title.alternativeDevelopment of masonry systeme for simple construction of internal masonry structuresen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2022-01-31cs
dcterms.modified2022-02-07-18:07:02cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
sync.item.dbid141702en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.02.09 04:55:06en
sync.item.modts2022.02.09 04:13:40en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílcůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 5
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
4.13 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
1002.47 KB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-58887.pdf
Size:
142.68 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-58887.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-58929.pdf
Size:
444.05 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-58929.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_141702.html
Size:
1.46 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_141702.html
Collections