Výukový přípravek s napájecími zdroji

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Táto práca sa zameriava na návrh a realizáciu prípravku s viacerými napájacími zdrojmi, a to lineárnym stabilizátorom, spínaným zdrojom bez indukčnosti, spínaným zdrojom s indukčnosťou v zapojení zvyšujúceho a znižujúceho meniča. Prípravok umožňuje výber medzi rôznymi hodnotami výstupného napätia, voľbu vstupných, výstupných filtrov, voľbu záťaže a meranie teploty jednotlivých zdrojov. Môže byť použitý na výuku alebo praktickú ukážku základných vlastností, výhod a nevýhod použitých napäťových zdrojov. Súčasťou práce je popis napájacích zdrojov na malé napätia, návrh laboratórneho prípravku a ukážku výstupov po jeho realizácii.
This work deals with design and realization of board with numerous power supplies. It includes linear power supply, switching supply without inductor, switching supply with inductor using step-up and step-down converter. The board allows to choose between various output voltages, several input filters, output filters, loads and it enables to measure the temperature of used power supplies. It can be used for education and practical demonstration of basic properties, advantages and disadvantages of these supplies. Part of the thesis is a description of power supplies for low voltages, design of educational board and demonstration of results.
Description
Citation
JUNASOVÁ, V. Výukový přípravek s napájecími zdroji [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D. (předseda) Ing. Břetislav Mikel, Ph.D. (místopředseda) Ing. Alexandr Otáhal, Ph.D. (člen) Ing. Vojtěch Dvořák (člen) Ing. Miroslav Zatloukal (člen)
Date of acceptance
2020-06-23
Defence
Studentka seznámila členy komise se svou bakalářskou prací. Práce byla prezentována na vysoké úrovni. Studentka zodpověděla otázky oponenta: Vysvětlete výpočet rezistoru pro použité LED, není zvolený příliš velký rezistor? Studentka vysvětlila důvod použitého rezistoru bez žádných problémů.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO