Signály a systémy - komentovaný překlad skript

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na překlad a analýzu studijních materiálů odborného zaměření z českého do anglického jazyka. Materiály, které jsou v rámci této práce přeloženy, se týkají předmětu Signály a Systémy a budou využívány na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně. První část práce se zaměřuje na překlad zvolené části odborných materiálů s důrazem na použitou terminologii. Překlad je prováděn s ohledem na jeho další použití v pedagogickém procesu a zároveň s cílem dosáhnout co největší shody s originálním textem. Druhá část práce se věnuje analýze jazykových prostředků pomocí zvolených jazykovědným disciplín. Tato analýza má za cíl zdůraznit důležitost a komplexnost procesu překladu odborných textů, který vyžaduje nejen znalost obou jazyků, ale také důkladné porozumění studované disciplíně.
This bachelor thesis is focused on the translation and analysis of professional study materials from Czech to English. The materials translated within this work pertain to the course Signals and Systems, and will be utilized at the Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication. The first part of this thesis focuses on translating selected excerpt of the teaching materials with an emphasis on the used terminology. The translation is carried out with consideration of its further use in the educational process and with the aim to achieve the greatest possible correspondence with the original text. The second part of the thesis deals with the analysis of language means using selected linguistic disciplines. This analysis aims to emphasize the importance and complexity of the process of translating professional texts, which requires not only knowledge of both languages but also a thorough understanding of the studied discipline.
Description
Citation
FLUKSA, D. Signály a systémy - komentovaný překlad skript [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Angličtina v elektrotechnice a informatice
Comittee
doc. PhDr. Milena Krhutová, Ph.D. (předseda) Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Bc. Magda Sučková, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jaroslav Boušek, CSc. (člen) M. A. Kenneth Froehling (člen) Mgr. Pavel Sedláček (člen)
Date of acceptance
2023-06-14
Defence
Student přednesl prezentaci své BP a po krátké rozpravě se komise většinou hlasů rozhodla udělit známku navrhovanou vedoucí práce, tedy C.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO