Složitější hra pro více hráčů pro mobilní zařízení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá vývojem mobilní aplikace na platformě J2ME. Jedná se o hru pro více hráčů pro mobilní zařízení komunikující mezi sebou pomocí technologie Bluetooth. Aplikace, nazvaná BTbomb,vychází ze hry, známé pod název Dynablaster či Bomberman. V této práci je podrobně popsán návrh celé aplikace a způsob řešení implementace tohoto návrhu. Dále jsou zde popsány problémy, které mohou nastat při vývoji mobilních aplikací, a způsoby, jak se těmto problémům vyvarovat nebo jak je řešit. Cílem této práce je poskytnout čtenáři detailní pohled na vytváření této a jí podobných mobilních aplikací.
This thesis deals with development of mobile application on platform J2ME. It is a multi-player game for mobile device communicating via Bluetooth technology. The application, called BTbomb, is inspired by a game known as Dynablaster or Bomberman. In this thesis, there is a detailed description of the whole application's proposal and way of solving the proposal's implementation. Then, there are definitions of some problems that can occur while mobile applications' development and ways to prevent these problems and to solve it. The objective of this thesis is to provide a detailed view of the creation of this and resembling mobile applications.
Description
Citation
KOJECKÝ, V. Složitější hra pro více hráčů pro mobilní zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2009-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO