Realizace interkomu dveřní hlásky pro iMM

No Thumbnail Available
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce pojednává o řízení inteligentních budov a inteligentní domácnosti. Uvádí možnosti automatizace budov/domácnosti a přechází ke konkrétnímu podsystému: dveřní hlásce. Popisuje realizaci komunikace mezi dveřní hláskou a místnostmi v domě a mezi jednotlivými místnostmi navzájem.
This thesis is devoted to the control of intelligent buildings and a smart home. It presents the possibilities of building/home automation and changes the subject to a particular subsystem: door speaker. It describes a realization of communication between door speaker and rooms of the home and among rooms as well.
Description
Citation
KOCINA, F. Realizace interkomu dveřní hlásky pro iMM [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Inteligentní systémy
Comittee
prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Hrubý, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-21
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Jaké byly důvody pro volbu konkrétních nástrojů a komponent použitých pro vlastní implementaci jako je Twinkle, BASH? Jaké jsou jejich výhody a nevýhody? Systém je postaven na Dveřním komunikátoru 2NR Helios IP. Existuje k němu nějaká alternativa, případně jaká by byla náročnost implementace této alternativy do stávajícího systému?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO