Namáhání nosníku jeřábové dráhy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou výsledných vnitřních účinků v nosníku jeřábové dráhy v závislosti na poloze pohybujícího se zatížení a počtu podpor. V úvodu jsou představena možná zatížení nosníku jeřábové dráhy z nichž dominantním zatížením jsou síly od kol pojezdu jeřábového mostu. Nejdříve jsme si pro několik poloh zatěžujících sil (v prvním poli, v prvním a ve druhém poli a ve druhém poli) určili možná nebezpečná místa. V těchto místech, v nichž se nacházejí lokální extrémy (v podporách a v místech zatěžujících sil jež jsou závislé na parametru p) budeme vyšetřovat průběh extrémních VVÚ v závislosti na poloze zatěžujících sil parametru p. V našem případě uvažujeme pouze maximální ohybové momenty. Pro samotné řešení jsme použili výpočetní software MAPLE. Jeho velkou výhodou je schopnost analytického řešení matematických problémů. Postup řešení a výpočet jsme demonstrovali na případě nosníku uloženého na třech podporách. V závěru práce jsou prezentovány výsledky řešení, ukázány závislosti maximálních ohybových momentů na volbě počtu podpor, rozteče podpor l a vzdálenosti zatěžujících sil d. Z těchto výpočtů byly odvozeny závislosti využitelné pro určení optimálních rozměrů jeřábové dráhy a pojezdu mostu jeřábu s cílem snížit maximální ohybové namáhání nosníku jeřábové dráhy.
The main purpose of this bachelor project is to solve Loading of the crane-runway girder. First of all, we located the possible dangerous places where we solved the running of Shear and moment diagrams which depends on distance of loading forces p from the beginning of the crane-runway. For the mathematic solutions, we used specialized software MAPLE. The main advantage of this software is the ability of the analytic analysis. We introduced the method of the solving the crane-runway girder on three supports. The final part shows the main results and highlights the most strained parts with suggestions for decrease loading level of strained parts.
Description
Citation
VRBKA, D. Namáhání nosníku jeřábové dráhy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
Ing. Jaroslav Kovařík (předseda) prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lubomír Junek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Florian, CSc. (člen) doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Krejsa, Ph.D. (člen) doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Švancara, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-23
Defence
Diplomant prezentoval během osmi minut svou bakalářskou práci a následně odpověděl na všehny otázky oponenta a členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO