Daňové úniky na DPH

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku daňových úniků na DPH. V teoretické části je vymezena daňová soustava ČR, následně navazuje přiblížení samotné DPH a další důležité pojmy, které s tématem souvisí. Následně je analyzován dnešní stav daňových úniků, tedy nejčastější formy daňových úniků, opatření a jejich vliv na státní rozpočet. V závěru práce jsou navrženy kroky a postupy, které povedou ke snížení daňových rizik u daňových subjektů.
The bachelor thesis focuses on the issue of VAT tax evasion. The theoretical part defines the tax system of the Czech Republic, followed by an introduction to VAT itself and other important concepts related to the topic. Subsequently, the current state of tax evasion is analysed, i.e. the most common forms of tax evasion, measures and their impact on the state budget. The thesis concludes by proposing steps and procedures that will lead to the reduction of tax risks for tax subjects.
Description
Citation
DIVÍŠKOVÁ, T. Daňové úniky na DPH [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Jana Gláserová, Dr. (člen) Ing. Kristína Sághy Estélyi, Ph.D. (člen) Vondráček Jiří, Ing. (místopředseda)
Date of acceptance
2023-06-19
Defence
otázky vedoucího - částečně odpovězeno otázky oponenta - odpovězeno Ing. Vondráček - Z jakého důvodu nemáte v práci uveden paragraf týkající se zvláštního režimu? - částečně odpovězeno prof. Režňáková - Komu jsou směřovány návrhy uvedené v práci? - odpovězeno prof. Režňáková - Co vyjadřují procenta uvedená na grafu "Inkaso DPH v mil. Kč"? - odpovězeno prof. Režňáková - Znáte nějakou metodiku pro odhad daňové mezery? - odpovězeno prof. Režňáková - Z čeho vycházejí doporučení a opatření platná pro plátce DPH? - částečně odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO