Robustní řízení asynchronních motorů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této bakalářské práce je seznámit se s návrhem robustního regulátoru. Je zde popsán návrh regulátoru za použití H-nekonečno metody a vstupně-výstupní linearizace. Struktura použitých stavových rovnic popisujících asynchronní motor dovoluje použití LPV regulátoru s otáčkami jako proměnným parametrem. Navrhnutý regulátor zajišťuje velkou robustnost a stabilitu v celém rozsahu měnících se otáček.
This bacherlor thesis deals with design of robust controller. In general it is about designing robust controller by using H-infinity control theory and input-output feedback linearization. Special structure of state-space equation governing the induction motor allows using linear parameter varying feedback controller scheduled with rotor speed for inner current loop. The proposed controller delivers high performance over the entire operating range of the induction motor and compares favorably with other published results
Description
Citation
POHL, L. Robustní řízení asynchronních motorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
plk. gšt. prof. Dr. Ing. Alexandr Štefek, Dr. (předseda) doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Luděk Žalud, Ph.D. (člen) Ing. Ilona Janáková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Kopečný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-17
Defence
Student zodpověděl otázky komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO