Apache modul pro mitigaci DoS útoků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Táto práca sa venuje mitigácii viacerých typov útokov DoS. Naším cieľom bolo vytvoriť vlastný modul apache, ktorý dokáže zmierniť útoky typu flood, ako aj logické útoky. Modul bol vytvorený v jazyku C pomocou programu VS Code. Po vytvorení modulu sme vykonali viacero testov na získanie údajov, aby sme mohli náš modul porovnať s už existujúcimi modulmi apache. Porovnaním výsledkov testov sme dospeli k záveru, že náš modul dokáže zmierniť oba typy útokov. Výsledky testov sú vizualizované pomocou grafov v prílohe.
This thesis is devoted to the mitigation of multiple types of DoS attacks. Our aim was to create a custom apache module that is able to mitigate flood attacks as well as logical attacks. The module was created in C language using VS Code. After creating the module we ran multiple tests to gather data in order to be able to compare our module to already existing apache modules. Comparing the test result we concluded that our module is able to mitigate both types of attacks. The results of the tests are visualized using graphs in the appendix.
Description
Citation
RUMAN, R. Apache modul pro mitigaci DoS útoků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jiří Hošek, Ph.D. (předseda) JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Marek Sikora (člen) Ing. Ľubomír Mráz (člen) Ing. Michal Moravec (člen) Ing. Karel Kuchař (člen)
Date of acceptance
2023-06-13
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Otázky oponenta: V teoretické části definujete pomalý DoS útok s názvem RUDY. Proč ho následně v praktické části netestujete? Proč jste do svých testů zahrnul záplavové útoky? Jaké hlavní rozdíly mezi záplavovými a logickými pomalými útoky jste během testování zaznamenal? Rozdíly popište a vysvětlete.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO