Městská knihovna a veřejné prostranství v areálu bývalého cukrovaru v Břeclavi

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Současná podoba areálu bývalého Cukrovaru v Břeclavi je dlouhodobě nevyhovující s množstvím funkčních i estetických problémů. Návrh řeší využití haly bývalé tržnice a přilehlého veřejného prostranství mezi ulicí U Stadionu a Kuffnerovým nábřežím v Břeclavi, zachovává historickou formu stavby a přidává funkční prvky vizuélně jasně oddělitelné od původní konstrukce. Dle požadavků města je funkčním využítím haly nová Městská knihovna s doplňkovými funkcemi. Přilehlé plochy jsou navrženy s dostatkem zeleně dostupné jak pro pěší tak cyklodopravu.
The current appearance of the former Cukrovar site in Břeclav has been unsatisfactory for a long time with many functional and aesthetic problems. The proposal addresses the use of the former market hall and the adjacent public space between U Stadionu Street and Kuffner Embankment in Břeclav, preserving the historic form of the building and adding functional elements visually clearly separable from the original structure. According to the city's requirements, the functional use of the hall is a new Municipal Library with additional functions. Adjacent areas are designed with ample green space available for both pedestrian and bicycle circulation.
Description
Citation
JUŘÍČEK, P. Městská knihovna a veřejné prostranství v areálu bývalého cukrovaru v Břeclavi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. arch. Michal Hronský, Ph.D. (předseda) Ing. arch. Ondřej Zdvomka (člen) Ing. arch. Přemysl Valový (člen) Ing. arch. Luboš Františák, Ph.D. (člen) doc. Ing. arch. Peter Daniel, Ph.D. (člen) Ing. Marek Dostál (člen)
Date of acceptance
2023-05-23
Defence
- Student prezentuje svoji práci - Byly přečteny posudky oponenta a vedoucího práce - Student reaguje na otázky oponenta, na schématech vysvětluje řešení osvětlení v interiéru a exteriéru - Dotaz na výškové uskakování v interiéru a jejich bezbariérovost, student odpovídá uspokojivě - Dotaz na konstrukční uchycení interiérových balkonů k původní fasádě, student vysvětluje potřebu z hlediska statiky - Dotaz na oslunění hlavních a vedlejších prostor, student odpovídá - Dotaz na prosvětlení vnitřních prostor za LTC panely, student odpovídá - Dotaz na přehřívání budovy, student odpovídá a nabízí možnost exteriérových rolet - Dotaz na umístění strojovny pro vzduchotechniku - Dotaz na statické uchopení konstrukce střechy, student odpovídá a nabízí variantu řešení - Diplomová práce byla úspěšně obhájena
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO